Uwaga - Użytkownicy Bankowości Elektronicznej EBO

W dniu 23.04.2019 w goddzinach od 17.00 do 21.00 nastąpi przerwa w działaniu systemu bankowości internetowej EBO.

Przerwa ma związek ze zmianą wizualizacji i wersji systemu EBO.

Jeżeli uzytkownik nie ma włączonego logowania dwuetapowego nie będzie mógł się zalogować po zmianie wersji EBO.

Weryfikacji i ewentualnego włączenia logowania dwuetapowego można dokonać w aplikacji:

Ustawienia - Logowanie dwuetapowe.

Więcej informacj na: http://www.bsrymanow.pl

 

Opis nowej wersji EBO RWD: https://ebo24.pl/ebo-rwd/