Zebrania Grup Członkowskich 2020 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rymanowie zwołuje Zebrania Grup Członkowskich, według załączonego harmonogramu z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie obrad.

  1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  2. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.
  3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2019 r.
  4. Sprawozdanie  Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.
  5. Rozpatrzenie spraw będących przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli.
  6. Dyskusja.
  7. Zgłaszanie przez członków grupy wniosków i opinii w sprawach Banku.
  8. Zakończenie obrad.

Zarząd Banku Spółdzielczego

w Rymanowie

Do pobrania Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich >>