/

Rachunek osobisty za "0 zł*"

 

Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W ramach tego rachunku posiadasz:
- prowadzenie rachunku
- kartę płatnicza wraz z ubezpieczeniem
- dostęp do bankowości elektronicznej jak i mobilnej
- możliwośc płatności swych rachunków przez internet

Posiadając w naszym banku rachunek masz możliwość:

 • Korzystania z dostępu do konta przez Internet.
 •  Korzystania z bankowości mobilnej,
 •  Dokonywania płatności przelewem w formie papierowej lub elektroniczniej.
 •  Dokonywania płatności bezgotówkowych za pomocą kart płatniczych,
 • Wykonywania rozliczeń zagranicznych w walutach wymienialnych,
 • Dokonywania rozliczeń w formie poleceń zapłaty,
 • Zlecenia płatności stałych w formie stałego zlecenia.
 • Korzystania z kredytu w rachunku
 • Zakładania lokat powiązanych z rachunkiem
 • Otrzymania niższych  prowizji przy innych usługach bankowych,
 • Otrzymywania komunikatów SMS o realizowanych na rachunku transakcjach,
 • Otrzymywania informacji telefonicznie – „ Usługa na hasło”

 

 

Zapraszamy do naszych Pacówek gdzie czeka na Ciebie profesjonalna obsługa i miła atmosfera.

 

 

 * Opłata za prowadzenie rachunku oraz za kartę płatnicza nie pobiera się w przypadku gdy wpływy na rachunek wynosza powyżej 1000 zł miesięcznie oraz przy obrotach bezgotówkowych kartą powyżej 300 zł miesięcznie. W innym przypadku pobiera się opłatę w wysokości odpowiednio 7 zł oraz 5 zł miesięcznie. Realizacja sztuki przelewu w ramach bankowości elektronicznej wynosi 0,50 zł.