/

ROR Student

Rachunek Oszczędnościowo – rozliczeniowy ROR Student przeznaczony dla młodzieży od rozpoczęcia studiów do czasu ich ukończenia nie dłużej niż do 26 roku życia. Warunkiem koniecznym jest posiadanie ważnej legitymacji studenckiej.

Rachunki przeznaczone są do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Rachunki te prowadzone są:

 • w walucie PLN
 • w pakietach, dopasowanych do potrzeb użytkownika.

 

PAKIETY:

Proponowane klientom produkty i usługi łączymy w pakiety dla  wygody  klientów, szybkości obsługi, minimalizacji kosztów. Skład pakietu ustala klient w zależności od swoich potrzeb. W skład pakietu wchodzą :

 • Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy ROR,
 • Międzynarodowa karta płatnicza Visa lub MasterCard,
 • Dostęp do konta przez Internet
 • Bankowość mobilna,
 • Lokata Transfer,
 • Rachunek A’vista walutowy (USD, GBP, EUR)

 

 

Zasilenie rachunku może odbywać się w formie gotówkowej poprzez wpłatę kasową, bądź bezgotówkowo w formie przelewu.

 

Wypłaty realizowane są gotówkowo w kasach placówek Banku Spółdzielczego w Rymanowie, za pomocą karty płatniczej  w bankomatach, dyspozycji polecenia przelewu lub czeku.

 

 Założenie rachunku jest bezpłatne.

 

Rachunki ROR pozwalają na nowoczesne i komfortowe zarządzanie swoimi finansami. Posiadacze rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowgo mają możliwość:

 • Korzystania z dostępu do konta przez Internet.
 • Korzystania z bankowości mobilnej,
 • Dokonywania płatności przelewem w formie papierowej lub elektroniczniej.
 • Dokonywania płatności bezgotówkowych za pomocą kart płatniczych,
 • Wykonywania rozliczeń zagranicznych w walutach wymienialnych,
 • Dokonywania rozliczeń w formie poleceń zapłaty,
 • Zlecenia płatności stałych w formie stałego zlecenia.
 • Zakładania lokat powiązanych z rachunkiem
 • Otrzymywania komunikatów SMS o realizowanych na rachunku transakcjach,
 • Otrzymywania informacji telefonicznie – „ Usługa na hasło”

·        

Bezpłatnych wypłat w sieci 4700 bankomatów grupy BPS,  SGB, BGŻ S.A, Cash4You

 

 

 

Formularz kontaktowy

Centrala Rymanów
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.