/

Lokata DOPŁATA

  • Lokata 6 miesięczna, odnawialna  ze zmienną stopą procentową,
  • Dla osób fizycznych posiadających zdolność do czynności prawnych a także osób małoletnich
  • Minimalna kwota lokaty 50,-zł.
  • Możliwość dopłat w trakcie trwania terminu z  oprocentowaniem od dnia dopłaty,
  • Zerwanie umowy lokaty przed terminem- brak oprocentowania
  • Odsetki po upływie terminu lokaty podlegają kapitalizacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz kontaktowy

Centrala Rymanów
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.