Inkaso i skup czeków

Bank przeprowadza operacje inkasa czeków, do którego przyjmowane są wszystkie rodzaje czeków opiewające na waluty wymienialne.

Bank prowadzi również skup czeków podróżniczych oraz może dokonać warunkowego skupu czeków bankierskich, czeków skarbowych, czeków „emerytalno-rentowych”, money orders, które dodatkowo spełniają wymogi warunkowego skupu czeków.