Karta kredytowa Visa Business Gold

Karta kredytowa to nowoczesny, wygodny i bezpieczny sposób
                                    dokonywania codziennych płatności.

 

Wybierając kartę kredytową Visa Business Gold zyskujesz:

 • możliwość bezpłatnego użytkowania karty, pod warunkiem aktywnego z niej korzystania
 • umożliwia pokrycie bieżących, nieprzewidzianych wydatków firmy
 • zwiększa bieżącą płynność finansową firmy
 • limit kredytowy do 100 000
 • komfort - możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych w kraju i za granicą bez dodatkowych opłat
 • darmowy kredyt do 51 dni
 • możliwość dokonywania transakcji w Internecie
 • możliwość sprawdzenia wysokości dostępnego limitu kredytowego w bankomacie, doładowania telefonu komórkowego
 • możliwość wydania dowolnej ilości kart z odrębnymi limitami dla każdego pracownika,
 • możliwość przeniesienia karty kredytowej z innego banku

 

Koszt wydania karty - 0 zł
Okres ważności karty: 3 lata
Minimalna spłata karty: 5% minimum 100 zł

Dodatkowo oferujemy możliwość skorzystania z ubezpieczenia PAKIET BEZPIECZNA KARTA Grupy Concordia:

 • Ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty
 • Ubezpieczenie gotówki od rabunku pobranej przez Posiadacza karty z bankomatu
 • Ubezpieczenie zakupionego towaru
 • Ubezpieczenie mienia

 

 

Ten pakiet  chroni Twoją kartę,  Twoją gotówkę i Twoje wydatki.

 

 

W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej blokady. Można to zrobić
na kilka sposobów:

 • telefonicznie w Contact Center Banku  tel.:+48 86 215 50 50
 • telefonicznie w dowolnym centrum VISA,
 • osobiście lub telefonicznie w placówce Banku, która wydała kartę,
 • osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.

W przypadku telefonicznego zgłoszenia należy w ciągu 7 dni kalendarzowych złożyć pisemne potwierdzenie tej operacji w placówce Banku, która wydała kartę.

Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.