Arkusz informacyjny dla deponentów

Bank Spółdzielczy w Rymanowie

 

informuje o uczestnictwie w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów i zasadzch jego funkcjonowania, w tym

o zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony przysługującej ze strony tego systemu.

 

Arkusz informacyjny dla deponenetów - plik do pobrania