/

ROR Junior

Rachunek Oszczędnościowo – rozliczeniowy ROR Junior przeznaczony dla młodzieży od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do czasu ukończenia nauki w szkole średniej.

 

Rachunki te prowadzone są:

  • W walucie PLN
  • W pakiecie z Międzynarodową kartą płatniczą Visa Junior,
  • W Pakiecie z Kartą i dostępem do konta przez Internet (dla młodzieży powyżej 13 roku życia)

 

Zasilenie rachunku może odbywać się w formie gotówkowej poprzez wpłatę kasową, bądź bezgotówkowo w formie przelewu.

 

Wypłaty gotówkowe realizowane są tylko za pomocą karty płatniczej w bankomatach.

 

Rachunki ROR Junior pozwalają na nowoczesne i komfortowe zarządzanie swoimi finansami. Posiadacze rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowgo mają możliwość:

  • Korzystania z dostępu do konta przez Internet.
  • Dokonywania płatności przelewem elektronicznym,
  • Dokonywania płatności bezgotówkowych za pomocą kart płatniczych,
  • Zakładania lokat powiązanych z rachunkiem
  • Otrzymywania komunikatów SMS o realizowanych na rachunku transakcjach,
  • Otrzymywania informacji telefonicznie – „ Usługa na hasło”

·         Bezpłatnych wypłat w sieci 4700 bankomatów grupy BPS,  SGB, BGŻ S.A, Cash4You

 

 

WARUNKIEM ZAŁOŻENIA RACHUNKU  ROR  JUNIOR, JEST ZGODA RODZICA LUB PRZEDSTAWICIELA  USTAWOWEGO.

 

 

 

Formularz kontaktowy

Centrala Rymanów
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.