ul. Rynek 14, Rymanów

Zaloguj się do EBO

Gwarancje BGK i Cosme

Zabezpiecz spłatę kredytów
obrotowych i inwestycyjnych!

Produkty skierowane do przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw potrzebujących wsparcia finansowego. 

Gwarancje KFG

Gwarancje przeznaczone dla Klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którymi mogą być objęte nowe oraz istniejące kredyty obrotowe lub inwestycyjne.

Informacja

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 na okres do 31 grudnia 2020 r.:
maksymalna kwota nowo udzielonej lub podwyższanej gwarancji wynosi do 80% kwoty kredytu,
maksymalny okres obowiązywania nowych lub przedłużanych gwarancji dla kredytów obrotowych wynosi 39 miesięcy,
stawka opłaty prowizyjnej od nowo udzielanych gwarancji wynosi 0% za pierwszy roczny okres gwarancji.
Jednocześnie informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego odstępuje od pobierania prowizji od gwarancji już istniejących i należnych w okresie od 19 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Podstawowe parametry gwarancji

Gwarancje dla Klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Możliwość objęcia gwarancją nowych oraz istniejących kredytów: obrotowych lub inwestycyjnych.
Maksymalna kwota gwarancji: 3,5 mln PLN (wraz z zaangażowaniem w gwarancje PLD oraz FG POIG).
Okres gwarancji:
* 39 miesięcy dla kredytów obrotowych,
* 99 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych.
Zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy (gdy zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka lub zastaw rejestrowy, BGK pobiera oświadczenie o wyrażeniu zgody na wstąpienie BGK, w prawa zaspokojonego wierzyciela).

Dokumenty do pobrania:

Warunki uzyskania gwarancji KFG (03.2020)
Wniosek o udzielenie gwarancji KFG
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
Wzór oświadczenia o wolumenie czynnych gwarancji KFG, PLD oraz FG POIG
Wzór weksla
Wzór deklaracji wekslowej

Gwarancje Cosme

Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME jest programem Komisji Europejskiej.

Informacja

Gwarancje COSME zabezpieczają kredyt obrotowy lub inwestycyjny udzielany do wysokości 600 tys. zł  w wysokości 80 % kwoty kredytu.
Mogą z nich skorzystać m.in. ci przedsiębiorcy, którzy nie posiadają odpowiedniego zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, wyczerpali już limit pomocy de minimis lub nie chcą zastawiać własnego majątku, by uzyskać kredyt.
Maksymalny okres gwarancji wynosi:
* 27 miesięcy dla kredytu obrotowego
99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego
Niska prowizja za udzielenie gwarancji – 1% w skali roku.

Dlaczego warto

Możliwość uzyskania kredytu nawet przez przedsiębiorców z krótkim stażem na rynku, bez historii kredytowej, bez dostatecznych własnych zabezpieczeń celem zwiększenia i wzmocnienia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze Unii Europejskiej.
Niski koszt ustanowienia zabezpieczenia kredytu.
Minimum formalności – wystarczą standardowe dokumenty wymagane przez Bank do oceny zdolności kredytowej.
Cała procedura przyznania gwarancji z regwarancją przeprowadzana jest przez Bank kredytujący.

Dokumenty do pobrania:

Warunki uzyskania gwarancji COSME
Wniosek o udzielenie gwarancji COSME
Wzór oświadczenia Klienta
Wzór weksla
Wzór deklaracji wekslowej