Produkty promocyjne

Aktualności

Kalkulator Kredytowy - Sprawdź swoją zdolność kredytową  (2018-11-30)

Czytaj więcej

Kredyt promocyjny   (2018-10-25)

Czytaj więcej

Google Pay dla Klientów Banku Spółdzielczego w Rymanowie  (2018-10-25)

Czytaj więcej

PayByNet  (2018-09-19)

Czytaj więcej

Polska Bezgotówkowa  (2018-06-04)

Czytaj więcej

Dyspozycja Zapisu na wypadek Śmierci  (2016-11-25)


 Bank Spółdzielczy w Rymanowie

  Informmuje o możliwości wydania

dyspozycji na wypadek śmierci

 

Posiadacz rachunku indywidualnego może złożyć w Banku pisemne polecenie dokonania, po swojej śmierci, wypłaty z rachunku osobom wskazanym w dyspozycji na wypadek śmierci: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu określonej kwoty. Kwota wypłacana nie wchodzi do spadku po Posiadaczu.

Czytaj więcej