ul. Rynek 14, Rymanów

Zaloguj się do EBO

Kredyt EKOLOGICZNY

to łatwy sposób finansowania przedsięwzięć polegających na zakupie oraz instalacji towarów i urządzeń ekologicznych.

Korzyści:

  • Stałe oprocentowanie
  • Minimalna kwota kredytu 3 000 PLN
  • Maksymalna kwota kredytu 50 000 PLN
  • Okres kredytowania:
  • wariant I - kredyt do 24 miesięcy
  • wariant II - kredyt od 25 do 48 miesięcy
  • Oprocentowanie 4%*
  * RRSO wynosi 6,16 % i została wyliczona przy następujących założeniach: Wysokość kredytu 10 000,00 zł, okres kredytowania 24 m-ce oraz stałym oprocentowaniu 4% w stosunku rocznym oraz prowizji w wysokości 2 % kwoty kredytu tj. 200,00 zł. Całkowity koszt kredytu przy ww. założeniach udzielony w dniu 25-10-2021r. i spłacie raty w dniu 25-11-2021r. wynosi 617,48 zł. Minimalna kwota kredytu wynosi 3 000,00 zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą od zdolności oraz wiarygodności Klienta, daty wypłaty kredytu oraz pierwszej spłaty raty.
Wniosek o udzielenie Kredytu Ekologicznego Kalkulator Kredytu Ekologicznego