ul. Rynek 14, Rymanów

Zaloguj się do EBO

Wnioski o świadczenia 500+ oraz Dobry start 300+ dostępne są do złożenia bezpośrednio z systemu Bankowości Elektrnicznej EBO.

Jak złożyć wniosek?

Aby złożyć wniosek należy zalogować się do systemu bankowości internetowej EBO i z głównego menu wybrać zakładkę "Wnioski", a następnie "Wnioski rządowe".

Użytkownik może także sprawdzić status wysłanego wniosku:

  • "Przetwarzany" - trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.
  • "Dostarczony" - wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.
  • "Błąd dostarczenia" - wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.

Do wniosku można załączyć dokumenty w formie skanu: PDF, JPG lub PNG.

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostępny jest szczegółowy informator, w którym wyjaśnione zostało jak uniknąć błędów przy wypełnianiu wniosku w Programie Rodzina 500 plus.