Produkty promocyjne

Aktualności

Kalkulator Kredytowy - Sprawdź swoją zdolność kredytową  (2018-11-30)

Czytaj więcej

Oferta Pracy  (2018-11-28)

  KIEROWNIK ODDZIAŁU


Miejsce pracy: Krosno

Czytaj więcej

Kredyt Świateczno - Noworoczny  (2018-11-21)

Czytaj więcej

Google Pay dla Klientów Banku Spółdzielczego w Rymanowie  (2018-10-25)

Czytaj więcej

PayByNet  (2018-09-19)

Czytaj więcej

Zmiany Regulaminów w Banku Spółdzielczym w Rymanowie  (2018-08-10)

Szanowni Państwo

W dniu 08-08-2018r. wchodzi w życie ustawa z dnia 30 listopada 2016r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.z 2016 r. poz 1997 ) implementującę dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 204/92/UE z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszeniem rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego  ( Dz.Urz. UE L 257 z 28.08.204, str 214 )

Czytaj więcej

Polska Bezgotówkowa  (2018-06-04)

Czytaj więcej

Kredyt Mieszkaniowy   (2018-04-26)

 Wiosenno - Letni czas sprzyja nowym pomysłom, a co za tym idzie i zmianom.

Jeżeli uznałeś, że czas już na własne " cztery kąty" lub ich remont -

- z naszym kredytem łatwo i prosto zrealizujesz te marzenia.

 

Czytaj więcej

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847  (2017-10-21)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych.

Szanowni Państwo, Bank Spółdzielczy w Rymanowie (Bank) informuje, że obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.).

Czytaj więcej

Dyspozycja Zapisu na wypadek Śmierci  (2016-11-25)


 Bank Spółdzielczy w Rymanowie

  Informmuje o możliwości wydania

dyspozycji na wypadek śmierci

 

Posiadacz rachunku indywidualnego może złożyć w Banku pisemne polecenie dokonania, po swojej śmierci, wypłaty z rachunku osobom wskazanym w dyspozycji na wypadek śmierci: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu określonej kwoty. Kwota wypłacana nie wchodzi do spadku po Posiadaczu.

Czytaj więcej