Zastrzeżenie karty

Rachunki

Rachunek bieżący

Pozwala efektywnie zarządzać przepływami finansowymi przedsiębiorstwa.

Prowadzimy rachunki rozliczeniowe dla osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń.

 • dostęp do środków dzięki usłudze bankowości elektronicznej -EBO RWD
 • terminowe regulowanie płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty,
 • łatwy i szybki dostęp do środków na rachunku dzięki międzynarodowej karcie płatniczej VISA Business Debetowa,
 • dostęp do informacji o stanie środków na rachunku poprzez usługę SMS
 • kompleksowa obsługa dewizowa; realizacja przelewów zagranicznych możliwość negocjowania kursów
 • lokowanie nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach terminowych,
 • łatwy i szybki dostęp do kredytu odnawialnego na korzystnych warunkach.

Rachunek walutowy

Kompleksowa obsługa dewizowa

 • dostępność gromadzonych środków na każde żądanie,
 • dostęp do konta za pomocą bankowości internetowej
 • możliwość wysyłania i otrzymywania międzynarodowych przekazów pieniężnych,
 • możliwość dokonywania gotówkowych i bezgotówkowych transakcji kupna/sprzedaży walut obcych,
 • prowadzenie rachunku w walutach EUR,  USD, GBP,
 • karta płatnicza Visa Business Euro

Rachunek pomocniczy

Służy do gromadzenia środków przeznaczonych na ściśle określony cel (np. ZFŚS, dotacje, subwencje, itp.)

Posiadanie tego rachunku umożliwia: bezpieczne przechowywanie środków

 • pieniężnych dostęp za pomocą kanałów bankowości
 • elektronicznej możliwość realizowania zleceń
 • płatniczych w systemie ELIXIR, BlueCash,
 • SORBNET możliwość lokowania wolnych środków na lokatach O/N i rachunku lokacyjnym
 • możliwość zakładania terminowych lokat

Rachunek dla rolników

Służy do gromadzenia pieniędzy oraz przeprowadzania rozliczeń finansowych związanych z rolniczą działalnością gospodarczą.

Posiadanie tego rachunku umożliwia rozliczenia z tytułu:

 • dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej
 • należności z produkcji i sprzedaży
 • zwrot podatku VAT
 • zwrot ryczałtu
 • rozliczenia z kontrahentami
 • składki na rzecz KRUS

Rolnik posiadający rachunek bieżący dysponuje swoimi pieniędzmi na wiele sposobów:

 • wypłaty gotówkowe w naszym banku lub oddziale
 • karta płatnicza (w sieci bankomatów lub wszystkich punktach handlowych lub usługowych honorujących kartę Visa)
 • przelewy, zlecenia stałe

Dla osób ceniących swój czas i nowoczesne metody komunikacji z  Bankiem proponujemy dostęp do konta przez internet, umożliwiający składanie dyspozycji tanich przelewów.

 
 
 

Karty płatnicze / kredytowe

Karty płatnicze

Karta debetowa Visa Business

Karta debetowa jest niezbędnym narzędziem w Twoim biznesie.

Karta debetowa jest niezbędnym narzędziem w Twoim biznesie.

Wybierając Kartę Visa Business Debetową zyskujesz:

 • dzięki niej masz nieograniczony dostęp do środków na swoim koncie.
 • wygodę i bezpieczeństwo pracowników – dzięki możliwości wydania dowolnej liczby kart do rachunku, pracownicy podczas podróży służbowych mogą pokrywać koszty hotelu, transportu, itp. – nie są narażeni na utratę gotówki
 • łatwą kontrolę wydatków pracowników – dzięki autoryzacji każdej transakcji oraz możliwości podejrzenia blokady w systemie bankowości internetowej
 • eliminację zaliczek dla pracowników
 • komfort – klient ma stały dostęp do środków na rachunku,
 • możliwość dokonywania transakcji w Internecie

Karta debetowa Visa Business Euro

Karta debetowa VISA BUSINESS EURO jest niezbędnym narzędziem w Twoim biznesie

 • Karta debetowa VISA BUSINESS EURO jest niezbędnym narzędziem w Twoim biznesie

  Wybierając Kartę VISA Business EURO zyskujesz:

  • dzięki niej masz nieograniczony dostęp do środków na swoim koncie walutowym w euro.
  • wygodę i bezpieczeństwo pracowników – dzięki możliwości wydania dowolnej liczby kart do rachunku, pracownicy podczas zagranicznych podróży służbowych mogą pokrywać koszty hotelu, transportu, itp. – nie są narażeni na utratę gotówki
  • łatwą kontrola wydatków pracowników – dzięki autoryzacji każdej transakcji oraz możliwości podejrzenia blokady w systemie bankowości internetowej
  • eliminację zaliczek w euro dla pracowników
  • komfort – klient ma stały dostęp do środków na rachunku walutowym w euro, dzięki czemu nie ma potrzeby odwiedzać przed wyjazdem zagranicznym placówki Banku, żeby wypłacić pieniądze
  • dokonywania transakcji w Internecie

Karty kredytowe

Karta kredytowa Visa Business Credit

Karta kredytowa to nowoczesny, wygodny i bezpieczny sposób dokonywania płatności.

Karta kredytowa to nowoczesny, wygodny i bezpieczny sposób dokonywania codziennych płatności.

Karta kredytowa to także dodatkowe środki na wydatki związane z działalnością firmy. Na podstawie zdolności kredytowej przyznawany jest łączny limit kart, a w jego ramach firma zdecyduje, ile kart kredytowych chce otrzymać dla siebie i swoich pracowników.

KORZYŚCI:

 • możliwość bezpłatnego użytkowania karty, pod warunkiem aktywnego z niej korzystania
 • możliwość pokrycia bieżących, nieprzewidzianych wydatków firmy
 • zwiększenie płynności finansowej firmy
 • limit kredytowy do 50 000 PLN
 • komfort – możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych w kraju i za granicą bez dodatkowych opłat
 • darmowy kredyt – na spłatę zadłużenia masz nawet 51 dni bez odsetek
 • możliwość dokonywania transakcji w Internecie
 • możliwość wydania dowolnej liczby kart z limitami indywidualnymi dla każdego pracownika

 
 

Karta kredytowa Visa Business Credit Gold

Karta kredytowa to dodatkowe środki na wydatki związane z działalnością firmy.

Karta kredytowa to nowoczesny, wygodny i bezpieczny sposób dokonywania codziennych płatności.

Karta kredytowa to dodatkowe środki na wydatki związane z działalnością firmy. Na podstawie zdolności kredytowej przyznawany jest łączny limit kart, a w jego ramach firma zdecyduje, ile kart kredytowych chce otrzymać dla siebie i swoich pracowników.

KORZYŚCI:

  • możliwość bezpłatnego użytkowania karty, pod warunkiem aktywnego z niej korzystania
  • możliwość pokrycia bieżących, nieprzewidzianych wydatków firmy
  • zwiększenie bieżącej płynności finansowej firmy
  • limit kredytowy do 100 000 PLN
  • komfort – możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych w kraju i za granicą bez dodatkowych opłat
  • darmowy kredyt – na spłatę zadłużenia masz nawet 56 dni bez odsetek
  • możliwość dokonywania transakcji w Internecie
  • możliwość wydania dowolnej liczby kart z limitami indywidualnymi dla każdego pracownika

Kredyty

Kredyt w rachunku bieżącym

Dodatkowe środki dla Twojej Firmy

Kredyt w rachunku bieżącym to możliwość skorzystania z dodatkowych środków na realizację bieżących potrzeb, do wysokości udzielonego kredytu.

Korzyści:

 • dodatkowe finansowanie bieżących potrzeb wynikających z działalności gospodarczej,
 • komfort w dysponowaniu kredytem – automatyczna spłata zadłużenia z każdego wpływu na rachunek,
 • możliwość automatycznego odnowienia kredytu bez konieczności spłaty zadłużenia, występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania,
 • maksymalna kwota kredytu do 2-krotności średnich miesięcznych wpływów, pochodzących wyłącznie z prowadzonej działalności, na rachunek bieżący Kredytobiorcy.

Kredyt obrotowy

Dodatkowego źródła finansowania bieżącej działalności gospodarcze

Kredyt obrotowy jest kredytem o charakterze nieodnawialnym  przeznaczonym na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności.

Korzyści:

  • możliwość uzyskania dodatkowego źródła finansowania bieżącej działalności gospodarczej,
  • łatwy sposób na utrzymanie płynności finansowej,
  • indywidualne ustalane zabezpieczenia spłaty kredytu,
  • długi okres kredytowania – nawet do 60 miesięcy.

Kredyt rewolwingowy

Kredyt odnawialnym przeznaczonym na finansowanie bieżących potrzeb Twojej firmy

Kredyt rewolwingowy jest kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym, dla którego Bank określa maksymalny limit zadłużenia, do wykorzystania w zależności od potrzeb Klienta.

Korzyści:

 • elastyczne warunki funkcjonowania kredytu, spłacona kwota kredytu staje się ponowie dostępna,
 • utrzymanie płynności finansowej firmy,
 • terminy spłat dopasowane do cyklu obrotowego działalności firmy,
 • indywidualne ustalane zabezpieczenia spłaty kredytu,

Kredyt linia hipoteczna

Na dowolny cel, bez konieczności wykazywania celowości

Kredytowa Linia Hipoteczna to długoterminowy kredyt zabezpieczony hipotecznie. Kredyt może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością, w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku lub innych bankach.

Korzyści:

 • możliwość otrzymania kredytu na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością,
 • maksymalna kwota kredytu 1 000 000 ,00zł dla Klientów rozliczających się na zasadzie pełnej księgowości oraz księgi przychodów i rozchodów,
 • maksymalna kwota kredytu 200 000,00 zł dla Klientów rozliczających się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • długi okres kredytowania  do 10 lat

Kredyt inwestycyjny

Szukasz finansowania swojej inwestycji - z tym kredytem jest to możliwe

Kredyt inwestycyjny może być przeznaczony na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego. Można tu zaliczyć m.in. zakup środków trwałych, budowę, rozbudowę, poprawę zdolności produkcyjnych lub handlowo – usługowych, modernizację nieruchomości czy zakup udziałów i akcji.

Korzyści:

 • stabilne źródło finansowania działalności inwestycyjnej,
 • atrakcyjne warunki cenowe kredytu,
 • długi okres kredytowania – nawet do 15 lat
 • warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru realizowanej inwestycji

Kredyt szybka inwestycja

Szybkie finansowanie Twoich planów inwestycyjnych

Kredyt Szybka inwestycja to najszybszy sposób na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z zakupem środków trwałych takich, jak: maszyny, urządzenia, środki transportu czy nieruchomości.

Korzyści:

 • możliwość sfinansowania zakupu m.in. środków transportu, maszyn i urządzeń, nieruchomości, remontu i modernizacji nieruchomości,
 • długi okres kredytowania – nawet do 10 lat,
 • okres karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy,
 • szybka decyzja kredytowa

Gwarancje bankowe

Udzielamy gwarancji bankowej...

Bank Spółdzielczy w Rymanowie udziela gwarancji bankowych. Gwarancje wpływają na wzrost wiarygodności klienta poprzez zabezpieczenie zobowiązań Celem gwarancji oraz ich potwierdzenia jest zabezpieczenie wykonania zobowiązań Zleceniodawców wynikających z umów określonych w zleceniu. Udzielona gwarancja zabezpiecza spłatę   całości lub części zobowiązania.

Pobierz Gwarancję bankową w PDF >>

Kredyt Technologiczny BGK

Kredyt udzielany na realizację inwestycji technologicznej

Kredyt udzielany przedsiębiorcy przez bank kredytujący na realizację inwestycji technologicznej, który jest częściowo spłacany w formie premii technologicznej. Istotą kredytu technologicznego jest dotacja wypłacana przez BGK, która służy spłacie kapitału kredytu technologicznego zaciągniętego przez przedsiębiorcę w banku kredytującym na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Z Kredytu technologicznego mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które:

 • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski (potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru),
 • spełniają kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014,
 • posiadają zdolność kredytową.

Informacja o Kredycie Technologicznym BGK >>

Kredyt Ekologiczny

Kredyt ekologiczny to dotacja dla przedsiębiorstw sektora MŚP

Kredyt ekologiczny to dotacja dla przedsiębiorstw sektora MŚP (mikro, małe i średnie) oraz small mid-caps i mid-caps, które chcą zmodernizować posiadaną infrastrukturę (np. budynki, maszyny i urządzenia). Efektem tej modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30 proc. w porównaniu do bieżącego zużycia.

Bank udziela kredytu ekologicznego przedsiębiorcy, który:

 • prowadzi działalność gospodarczą i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, small mid cap lub mid cap;
 • posiada zdolność kredytową na podstawie przeprowadzonej analizy zdolności kredytowej przez Bank;
 • otrzyma od BGK promesę uzyskania premii ekologicznej i podpisze z BGK umowę o dofinansowanie (jako warunek uruchomienia kredytu ekologicznego);
 • posiada rachunek bieżący w Banku, który do dnia ostatecznej spłaty kredytu (włącznie) pozostanie otwarty. Nowo pozyskani Klienci muszą otworzyć w Banku rachunek bieżący, przed uruchomieniem kredytu.

Informacja o Kredycie Ekologicznym >>

INFORMACJA W ZAKRESIE ROZPORZĄDZENIA BMR

Bank Spółdzielczy w Rymanowie informuje, że zgodnie z art. 28 ust. 2 Rozporządzenia*) opracował plan określający działania, które podjąłby na wypadek wystąpienia istotnych zmian lub zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego WIBOR stanowiącego podstawę oprocentowania kredytów oprocentowanych w oparciu o stawkę WIBOR dla Klientów Indywidualnych jak i Instytucjonalnych zawartych przed 1 lipca 2022r. W wykonaniu wskazanego wyżej przepisu Rozporządzenia, Bank Spółdzielczy w Rymanowie zobowiązany jest uwzględnić opracowany plan działania w stosunkach umownych z klientami.

W związku z powyższym informujemy o możliwości zawarcia bezpłatnego aneksu do umowy ustalającego zasady postępowania na wypadek istotnych zmian lub zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego. W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zawarcia aneksu do umowy kredytu zapraszamy Państwa do naszych placówek. Zapraszamy do zapoznania się z treścią zmian proponowanych do wprowadzenia aneksem do umowy kredytu.

*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014

Lokaty

Lokata terminowa standard

W złotych i walutach wymienialnych

 • atrakcyjne oprocentowanie: stałe lub zmienne
 • min. wpłata 1.000,00 zł
 • możliwość zdeponowania środków na dowolny okres od 1M do 12M
 • możliwość automatycznego odnowienia lokaty na kolejny okres
 • bezpieczeństwo środków zgromadzonych w polskim banku
 • środki objęte gwarancją BFG w zakresie przewidzianym w ustawie

Lokata terminowa MIG

W złotych i walutach wymienialnych

 • atrakcyjne stałe oprocentowanie
 • elastyczny okres trwania lokaty od 2 dni do 31 dni
 • bezpieczeństwo środków zgromadzonych w polskim Banku
 • środki objęte gwarancją BFG
 • komfort i oszczędność czasu

Lokata OVERNIGHT

W złotych

 • jednodniowe oszczędzanie, następnego dnia roboczego środki z lokaty wraz z odsetkami są do Twojej dyspozycji
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • możliwość lokowania pieniędzy bez konieczności sprawdzania salda konta i wydawania odrębnych dyspozycji
 • bezpieczeństwo środków zgromadzonych w polskim Banku
 • środki objęte gwarancją BFG