ul. Rynek 14, Rymanów

Zaloguj się do EBO

Inne produkty

Faktoring

Wspomagamy płynność finansową

Faktoring jest kompleksowym narzędziem finansowym pozwalającym na zapewnienie przedsiębiorstwu bieżącego finansowania.

Faktoring to korzystne rozwiązanie dla firmy, która:

  • chce poprawić płynność finansową poprzez przyspieszenie spływu należności
  • prowadzi sprzedaż z odroczonym terminem płatności – nawet do 120 dni
  • boryka się z trudnościami w ściąganiu należności i chce zdyscyplinować kontrahentów do terminowego wywiązywania się z płatności
  • nie ma wymaganych zabezpieczeń, aby ubiegać się o kredyt bankowy.

Poza poprawą płynności finansowej faktoring daje możliwość administrowania i zarządzania wierzytelnościami, monitoring portfela wierzytelności Klienta oraz przejęcia przez Faktora ryzyka opóźnienia lub braku zapłaty przez kontrahenta.

Fundusze inwestycyjne

Inwestuj wole środki na korzystnych warunkach

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (BPS TFI) jest częścią Grupy BPS, która tworzy największe w Polsce zrzeszenie Banków Spółdzielczych. Od 2010 roku BPS TFI prowadzi działalność w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi w Polsce.

Na podstawie umowy dystrybucyjnej podpisanej z BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Bank Spółdzielczy w Rymanowie wprowadził do swojej oferty następujące produkty:

I.  BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty;

BPS FIO Akcji >>

BPS FIO Stabilnego Wzrostu >>

BPS FIO Obligacji >>

BPS FIO Konserwatywny >>

Generali Investments TFI S.A. 

Z myślą o Twoich najbliższych

Generali Investments TFI jest częścią Grupy Generali - silnej i stabilnej, międzynarodowej grupy finansowej. Jest szóstą co do wielkości spółką zarządzającą aktywami w Polsce, z aktywami pod zarządzaniem o wartości 3,3 mld euro. Ma około 135 000 inwestorów indywidualnych i 550 inwestorów instytucjonalnych i oferuje szeroką gamę produktów inwestycyjnych w zakresie funduszy akcji, instrumentów dłużnych, jak i strategii absolutnej stopy zwrotu.

Leasing

Odmienna forma finansowania Twoich zakupów

Bank Spółdzielczy w Rymanowie, jako Uniwersalna Instytucja Finansowa zapewnia szeroki i dostosowany do potrzeb, szeroki wachlarz produktów o charakterze kredytowym. Zapewniamy obsługę zarówno Klientom Instytucjonalnym jak również Indywidualnym.

Usługi BPS Leasing uzupełniają ofertę produktów Banku Spółdzielczego w Rymanowie. Dzięki temu nasz Bank zapewnia swoim Klientom możliwość finansowania wszelkich potrzeb inwestycyjnych, niezależnie od tego czy będzie to prosty zakup środka trwałego czy długotrwały, wieloetapowy proces inwestycyjny.

Więcej >>

Podpis elektroniczny

JEDEN certyfikat – WIELE zastosowań

JEDEN certyfikat – WIELE zastosowań.

Dzięki umowie współpracy podpisanej między Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. a Bankiem Spółdzielczym w Rymanowie można zamówić i odebrać zestaw do składania podpisu elektronicznego SZAFIR.

ZAMÓW I ODBIERZ W NASZYM BANKU ZESTAW DO PODPISU ELEKTRONICZNEGO

Co to jest podpis elektroniczny?  Więcej >>

Terminale płatnicze IT Card   

Autoryzacja i rejestracja transakcji z kart płatniczych

Bank Spółdzielczy w Rymanowie posiada w swojej ofercie terminale płatnicze służące do elektronicznej autoryzacji i rejestracji transakcji dokonywanych kartami płatniczymi w placówkach handlowo-usługowych. Terminale POS dystrybuowane przez Bank akceptują wszystkie rodzaje kart, w tym karty zbliżeniowe. Terminal dodatkowo posiada funkcję Cash back umożliwiającą wypłacanie gotówki przy okazji płatności kartą za zakupy i usługi.

Posiadanie terminala płatniczego w placówce handlowo-usługowej to przede wszystkim więcej Klientów. Karty coraz częściej zastępują gotówkę w portfelu, dlatego warto nie pozostawać w tyle i podnieść konkurencyjność własnej firmy.

Jedną z głównych zalet terminali płatniczych sprzedawanych przez Bank Spółdzielczy w Rymanowie to bardzo korzystne warunki instalacji terminala oraz niska prowizja od transakcji dokonywanych kartą.

Inwestuj w złoto

Doskonały sposób na dywersyfikację Twoich oszczędności

Bank Spółdzielczy w Rymanowie we współpracy z Mennicą Wrocławska wprowadził do swojej oferty złoto inwestycyjne. Proponujemy Państwu zakup sztabek złota renomowanych instytucji, takich jak Heraeus i Umicore.

Oferujemy sztabki złota o najwyższej próbie czystości 999.9 wraz z certyfikatem autentyczności, dostępnych w dziesięciu wariantach wagowych.

Dlaczego złoto ?.. więcej >>

Przekazy Money Gram 

Szybki transfer środków

Bank Spółdzielczy w Rymanowie świadczy usługi w zakresie przesyłania i odbierania pieniędzy za pośrednictwem MoneyGram - lidera w transferach środków pieniężnych.

Usługa tego samego dnia – prosto, szybko i niezawodnie.

Otrzymujesz pieniądze?

- poproś o numer przelewu - odwiedź najbliższą placówkę Banku Spółdzielczego w Rymanowie - wypełnij formularz odbioru

- odbierz swoje środki

Przesyłasz pieniądze?

- odwiedź najbliższą placówkę Banku Spółdzielczego w Rymanowie - wypełnij prosty formularz zlecenia przelewu - skontaktuj się z odbiorcą przelewu celem podania numeru przelewu