WAŻNA informacja dla Klientów Banku

Bank Spółdzielczy w Rymanowie jest bankiem zrzeszonym w Grupie BPS. Jest również uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz posiada gwarancje BFG. Oznacza to, że ma zapewnione wsparcie w zakresie płynności i wypłacalności, co gwarantuje bezpieczeństwo środków zgromadzonych w Banku Spółdzielczym w Rymanowie.

Bank Spółdzielczy w Rymanowie nie jest z Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym w Sanoku powiązany kapitałowo i przymusowa restrukturyzacja tego Banku, nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa depozytów naszych Klientów i stabilnego funkcjonowania Naszego Banku.