Zastrzeżenie karty

Harmonogram zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Rymanowie na rok 2023

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rymanowie stosownie do §37 ust. 6 Statutu Banku informuje, że zwołuje Zebrania Grup Członkowskich, które odbędą się wg poniższego harmonogramu  i porządku obrad.

Harmonogram  Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego  w Rymanowie na  2023 rok

Grupa CzłonkowskaData Zebrania    Godzina    Lokal  Zarząd
  Nowy Żmigród15.05.202316:00siedziba Oddziału Banku
w Nowym Żmigrodzie
38-230 Nowy Żmigród
ul. Mickiewicza 1
Renata Machowska Jolanta Zajdel Maciej Zaremba
  Rymanów16.05.202316:00siedziba Centrali Banku
w Rymanowie
38-480 Rymanów
ul. Rynek 14
Renata Machowska Jolanta Zajdel Maciej Zaremba
  Chorkówka  17.05.202316:00siedziba Oddziału Banku
w Chorkówce
38-458 Chorkówka 2
Renata Machowska Jolanta Zajdel Maciej Zaremba
  Jedlicze18.05.202316:00siedziba Oddziału Banku
w Jedliczu
38-460 Jedlicze
ul. Rynek 3  
Renata Machowska Jolanta Zajdel Maciej Zaremba

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Przyjęcie Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej i porządku obrad.
  4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2022 r.
  5. Sprawozdanie  Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.
  6. Rozpatrzenie spraw będących przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli.
  7. Dyskusja.
  8. Zgłaszanie przez członków grupy wniosków i opinii w sprawach Banku.
  9. Zakończenie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rymanowie