Zastrzeżenie karty

INFORMACJA  O  WAKACJACH  KREDYTOWYCH

Już od 29 lipca br. w placówkach Banku będzie można złożyć wniosek o ustawowe wakacje kredytowe.

  • W ramach ustawowych wakacji kredytowych mogą Państwo zawiesić spłatę 1 kredytu hipotecznego w PLN przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych
  • Z zawieszenia spłaty kredytu skorzystasz, jeśli:
          – umowa została zawarta przed 1.07.2022 r.
          – okres kredytowania kończy się po 31.12.2022 r.
  • Ustawowe wakacje kredytowe dają Ci możliwość zawieszenia spłaty kredytu do 8 miesięcy w latach 2022 – 2023

Maksymalny okres zawieszenia spłaty kredytu wynosi:

  • 2 miesiące – w okresie 1 sierpnia 2022 r. – 30 września 2022 r.,
  • 2 miesiące – w okresie 1 października 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.,
  • 1 miesiąc – w każdym kwartale w okresie 1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

Wniosek wraz z wymaganym oświadczeniem dostępny będzie w placówkach Banku, a już teraz możesz pobrać tutaj.

Wniosek może być złożony w formie:

1. elektronicznej z wykorzystaniem bankowości elektronicznej EBO

2. pisemnej – w placówce Banku lub przesyłką pocztową

O szczegóły zapytaj w placówkach naszego Banku.

Szczegółowe warunki dotyczące zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego znajdziesz w art. 73-75

Ustawy z dnia 7 lipca 2022r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Zwracamy się z prośbą o składanie wniosku o zawieszenie raty płatnej w danym miesiącu najpóźniej dzień przed płatnością danej raty.