Zastrzeżenie karty

Komunikat dla Klientów Banku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rymanowie informuje, iż z dniem 30.09.2020r. likwidacji ulegnie Punkt Kasowy Banku mieszczący się w Krośnie przy ulicy Kletówka 62a.