Zastrzeżenie karty

Komunikat do klientów sektora bankowego w sprawie brexitu

1 stycznia 2021 r. skończy się okres przejściowy związany z brexitem. Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania nie będzie państwem członkowskim Unii Europejskiej. Obecnie negocjowana jest umowa o przyszłych stosunkach między UE i Wielką Brytanią. Niezależnie od faktu, czy umowa określająca ramy przyszłych stosunków Wielka Brytania – UE zostanie zawarta czy nie, od 1 stycznia 2021 r.

  • Wielka Brytania będzie państwem trzecim (nie będzie państwem członkowskim UE),
  • Wielka Brytania nie będzie częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Konsekwencją ww. procesu będą m.in. zmiany w korzystaniu z usług bankowych, które ze względu na swój transgraniczny charakter mogłyby być powiązanie z Wielką Brytanią.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu, który został przygotowany wspólnie ze Związkiem Banków Polskich.

[button href=https://bsrymanow.pl/wp-content/uploads/2021/01/Komunikat_bs.pdf style=”button-51″ css=”margin-right:5px;margin-left:5px;”]Komunikat do klientów sektora bankowego w sprawie brexitu[/button]