Zastrzeżenie karty

Odroczenie spłat rat kredytu

W związku z epidemią koronawirusa SARSCoV-2 Bank Spółdzielczy w Rymanowie umożliwia swoim klientom odroczenie spłat rat kredytów na następujących warunkach:

a) na wniosek Kredytobiorcy i dotyczą odroczenia rat kapitałowych lub kapitałowo – odsetkowych na okres wskazany we Wniosku, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące,
b) dla transakcji w których na dzień realizacji wniosku nie występują zaległości,Kredytobiorca może skorzystać z wakacji kredytowych pod warunkiem złożenia wniosku najpóźniej 10 dni roboczych przez najbliższym terminem spłaty raty.

Pobierz wniosek >>