Zastrzeżenie karty

Zebrania Grup Członkowskich

Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Rymanowie na 2021 rok

                   Zarząd Banku Spółdzielczego w Rymanowie stosownie do § 37 ust. 6 Statutu Banku informuje, że zwołuje Zebrania Grup Członkowskich, które odbędą się wg poniższego harmonogramu  i porządku obrad.

Harmonogram  Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego  w Rymanowie na  2021 rok

  Grupa Członkowska  Data Zebrania  Godzina    Lokal  Zarząd
  Rymanów13.05.202116:00Siedziba Centrali Banku Rymanów ul. Rynek 14Renata Machowska
Jolanta Zajdel
Maciej Zaremba
  Nowy Żmigród14.05.202116:00Sala konferencyjna w siedzibie Urzędu Gminy
w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 1
Renata Machowska
Jolanta Zajdel
Maciej Zaremba
  Chorkówka  17.05.202116:00Siedziba Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej  „MAX”
Chorkówka 160 (Przedszkole Misiowo)
Renata Machowska
Jolanta Zajdel
Maciej Zaremba
  Jedlicze  18.05.202116:00  Siedziba Oddziału Banku w Jedliczu ul. Rynek 3  Renata Machowska
Jolanta Zajdel
Maciej Zaremba

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Przyjęcie Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej i porządku obrad.
  4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2020 r.
  5. Sprawozdanie  Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.
  6. Wybór  Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
  7. Rozpatrzenie spraw będących przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli.
  8. Dyskusja.
  9. Zgłaszanie przez członków grupy wniosków i opinii w sprawach Banku.
  10. Zakończenie obrad.