Zastrzeżenie karty

Zmiany w Tabeli oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Rymanowie

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Rymanowie wprowadza zmiany w Tabeli oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Rymanowie. Zmiany są wynikiem ostatnich decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która obniżyła stopę referencyjną NBP do poziomu 0,50 % w skali roku oraz stopę redyskonta weksli do poziomu 0,55% w skali roku. Ponadto Bank Anglii obniżył stopę procentową do poziomu 0,10%, a FED obniżył stopy procentowe do poziomu 0%-0,25%.

W związku z powyższym Bank Bank Spółdzielczy w Rymanowie podjął decyzję, że z dniem 01.05.2020 r. obniży oprocentowanie lokat terminowych w PLN, oraz EUR dla klientów instytucjonalnych oraz oprocentowanie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w PLN, EUR, USD oraz GBP dla klientów indywidualnych.

Oprocentowanie lokat terminowych – Klienci Indywidualni >>

Oprocentowanie lokat terminowych – Klienci Instytucjonalni >>