Zastrzeżenie karty

Zmiany w tabeli oprocentowania produktów bankowych

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Rymanowie, wprowadza zmiany w Tabeli oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Rymanowie. Zmiany są wynikiem ostatnich decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która w dniu 28 maja 2020 r. obniżyła stopę referencyjną NBP do poziomu 0,10% w skali roku oraz stopę redyskonta weksli do poziomu 0,11% w skali roku.

W związku z powyższym Bank Spółdzielczy w Rymanowie podjął decyzję, że z dniem
15 czerwca 2020 r. obniży oprocentowanie lokat terminowych w PLN, oraz EUR dla klientów instytucjonalnych oraz oprocentowanie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w PLN, EUR, USD oraz GBP dla klientów indywidualnych.

Oprocentowanie lokat terminowych – Klienci Indywidualni >>

Oprocentowanie lokat terminowych – Klienci Instytucjonalni >>