Zastrzeżenie karty

Lista akceptowanych zakładów ubezpieczeń

Bank Spółdzielczy w Rymanowie akceptuje zawarte przez Ciebie ubezpieczenie jako zabezpieczenie kredytu, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

1. zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje się na Liście zakładów ubezpieczeń akceptowanych przez Bank:

2. Umowa ubezpieczenia spełnia minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej:

Uwaga: Lista zakładów ubezpieczeń akceptowanych przez Bank nie jest tożsama z listą zakładów ubezpieczeń współpracujących z Bankiem w ramach oferty ubezpieczeń dostępnej w Banku. Lista zakładów ubezpieczeń akceptowanych przez Bank zawiera wykaz zakładów ubezpieczeń (współpracujących oraz niewspółpracujących z Bankiem), których ubezpieczenia są aktualnie akceptowane przez Bank, jako zabezpieczenie kredytu, jeśli spełniają opisane minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej.

Jeśli nie masz ubezpieczenia, Bank zaoferuje Ci rozwiązanie ze swojej oferty.
Będzie to polisa wystawiona przez  towarzystwo ubezpieczeniowe współpracujące z Bankiem.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą ubezpieczeń.