Zastrzeżenie karty

Gwarancje BGK i Cosme

Zabezpiecz spłatę kredytów obrotowych i inwestycyjnych!

Produkty skierowane do przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw potrzebujących wsparcia finansowego.

Gwarancje KFG

Informujemy, że w związku z ograniczaniem negatywnych skutków gospodarczych dla funkcjonowania MŚP będących następstwem pandemii COVID-19 oraz konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy , stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonej w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) / portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD-KFG) w terminie do 31 grudnia 2023 r . wynosi 0%

Informacja

Zmiany warunków obejmowania kredytów gwarancjami KFG przygotowane w celu zmniejszenia skutków pandemii COVID-19 z pakietu pomocowego BGK, które obowiązują od 1 stycznia 2021 r. do  31 grudnia 2023 r. to:

 • zwiększony zakres gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu,
 • brak pobierania prowizji należnej do zapłaty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.,
 • maksymalny okres gwarancji do 75 miesięcy dla kredytu obrotowego,
 • maksymalny okres gwarancji do 120 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego,
 • maksymalna kwota gwarancji (jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis):
 • –  1,5 mln EUR (lub, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się transportem drogowym towarów, 750 000 EUR), a czas trwania gwarancji nie przekracza 5 lat
 • –  750 000 EUR (lub, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się transportem drogowym towarów, 375 000 EUR), a czas trwania gwarancji nie przekracza 10 lat.

Podstawowe parametry gwarancji

Gwarancje dla Klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Możliwość objęcia gwarancją nowych oraz istniejących kredytów: obrotowych lub inwestycyjnych.
Maksymalna kwota gwarancji: 3,5 mln PLN (wraz z zaangażowaniem w gwarancje PLD oraz FG POIG).
Okres gwarancji:

 • 27 miesięcy dla kredytów obrotowych,
 • 99 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych.

Zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy (gdy zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka lub zastaw rejestrowy, BGK pobiera oświadczenie o wyrażeniu zgody na wstąpienie BGK, w prawa zaspokojonego wierzyciela).

Gwarancje Cosme

Informacja

Gwarancje COSME zabezpieczają kredyt obrotowy lub inwestycyjny udzielany do wysokości 600 tys. zł  w wysokości 80 % kwoty kredytu.
Mogą z nich skorzystać m.in. ci przedsiębiorcy, którzy nie posiadają odpowiedniego zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, wyczerpali już limit pomocy de minimis lub nie chcą zastawiać własnego majątku, by uzyskać kredyt.
Maksymalny okres gwarancji wynosi:

 • 27 miesięcy dla kredytu obrotowego,
 •  99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego,
Prowizja roczna na rzecz BGK z tytułu udzielenia gwarancji wynosi 1% od kwoty gwarancji. 

Dlaczego warto

Możliwość uzyskania kredytu nawet przez przedsiębiorców z krótkim stażem na rynku, bez historii kredytowej, bez dostatecznych własnych zabezpieczeń celem zwiększenia i wzmocnienia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze Unii Europejskiej.
Niski koszt ustanowienia zabezpieczenia kredytu.
Minimum formalności – wystarczą standardowe dokumenty wymagane przez Bank do oceny zdolności kredytowej.
Cała procedura przyznania gwarancji z regwarancją przeprowadzana jest przez Bank kredytujący.

Dokumenty do pobrania: