ul. Rynek 14, Rymanów

Zaloguj się do EBO

Kredyt gotówkowy na cele ekologiczne i nie tylko... 

RRSO w wysokości 7,72 % i została wyliczona przy następujących założeniach: Wysokość kredytu 10 000 zł, okres kredytowania 24 m-ce, opłata przygotowawcza 40 zł , prowizja za udzielnie kredytu 150 zł. Całkowity koszt kredytu przy ww. parametrach udzielony 28.09.2020r. i spłacie pierwszej raty w dniu 28.10.2020r. wynosi 766,22 zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą od pozytywnej decyzji kredytowej, zdolności oraz wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty spłaty pierwszej raty.