Nowy sposób autoryzacji płatności kartą w Internecie

Szanowni Państwo

Realizacja transakcji internetowych kartami płatniczymi Banku Spółdzielczego w Rymanowie odbywa się z wykorzystaniem zabezpieczeń 3D Secure.  Zabezpieczenia te umożliwiają  potwierdzanie transakcji internetowych.

Wprowadzenie dodatkowego zabezpieczenia wynika z wymogów nadzorczych instytucji finansowych przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa Continue reading

Czytaj więcej

Godziny pracy w okresie świąteczno – noworocznym:

Szanowni Klienci,


Bank Spółdzielczy w Rymanowie informuje o godzinach pracy w okresie
świąteczno – noworocznym:

Przelewy złożone 23-12-2020 r. do godziny 16:00 będą zrealizowane tego samego dnia, natomiast złożone po godzinie 16:00 będą zrealizowane następnego dnia rozliczeniowego tj. 28 grudnia Continue reading

Czytaj więcej

PRZERWA W DZIAŁANIU EBO

W dniu 28-10-2020 (środa) od godziny 20:00 do godziny 24:00 nastąpi przerwa w działaniu systemu EBO.

Przerwa ma związek z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych.

Czytaj więcej

Komunikat dla Klientów Banku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rymanowie informuje, iż z dniem 30.09.2020r. likwidacji ulegnie Punkt Kasowy Banku mieszczący się w Krośnie przy ulicy Kletówka 62a.

Czytaj więcej

Zebranie Przedstawicieli

Zawiadomienie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rymanowie działając na podstawie § 34 Statutu ust.1 pkt. 6 zwołuje Zebranie Przedstawicieli na dzień 20.07.2020r. na godz. 10:00 w Restauracji „Wodnik” w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 65, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania Continue reading

Czytaj więcej

Zmiany w tabeli oprocentowania produktów bankowych

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Rymanowie, wprowadza zmiany w Tabeli oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Rymanowie. Zmiany są wynikiem ostatnich decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która w dniu 28 maja 2020 r. obniżyła stopę referencyjną NBP do poziomu 0,10% Continue reading

Czytaj więcej

Zebrania Grup Członkowskich 2020 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rymanowie zwołuje Zebrania Grup Członkowskich, według załączonego harmonogramu z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie obrad.

  1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  2. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.
  3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2019 r.
  4. Sprawozdanie  Rady Nadzorczej Continue reading
Czytaj więcej