Harmonogram zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Rymanowie na rok 2022