Zastrzeżenie karty

admin

Zawiadomienie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rymanowie działając na podstawie § 34 Statutu ust.1 pkt. 6 zwołuje Zebranie Przedstawicieli na dzień 18.06.2024r. godz. 10:00 w Restauracji „Wodnik” w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 65, z następującym porządkiem obradOtwarcie Zebrania Przedstawicieli. 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli. 2. Wybór Prezydium, przyjęcie regulaminu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli. 3. Wybór komisji: mandatowo-skrutacyjnej […]

Zawiadomienie Read More »

800+ od stycznia 2024 r. bez dodatkowych wniosków

Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 do 800 zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wypłaca to świadczenie, sam zmieni jego wysokość. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Wypłaty świadczeń w nowej wysokości będą realizowane od stycznia 2024 r. ZUS poinformuje o nowej wysokości świadczenia do wypłaty na Platformie Usług Elektronicznych

800+ od stycznia 2024 r. bez dodatkowych wniosków Read More »

Bezpieczny Kredyt w Banku Spółdzielczym w Rymanowie

W lipcu 2023 roku startuje rządowy program Pierwsze Mieszkanie. W ramach tego programu nasz Bank oferować będzie Bezpieczny Kredyt z dopłatami do rat.Bezpieczny Kredyt to kredyt hipoteczny przeznaczony dla osób do 45 roku życia, które kupują pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny (w tym osób budujących dom metodą gospodarczą). Wsparcie w ramach programu Pierwsze Mieszkanie polega

Bezpieczny Kredyt w Banku Spółdzielczym w Rymanowie Read More »

Przelew BLIK na telefon już dostępny!

Szanowni Państwo Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w ramach rozwoju naszych produktów udostępniliśmy Państwu możliwość wykonywania przelewów BLIK na telefon. Wdrożona usługa pozwala wykonać przelew natychmiastowy  do osoby posiadającej usługę BLIK, bez konieczności podawania numeru konta. Wystarczy znać numer telefonu, na który chcemy przekazać środki. Więcej informacji o usłudze BLIK >>

Przelew BLIK na telefon już dostępny! Read More »

Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli

Zawiadomienie Zarząd Banku Spółdzielczego w Rymanowie zawiadamia o zwołaniu  Zebrania Przedstawicieli na dzień 14.06.2023r. godz. 10:00 w Restauracji „Wodnik” w  Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 65 z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Zebrania Przedstawicieli. Wybór Prezydium, przyjęcie regulaminu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli. Wybór komisji: mandatowo-skrutacyjnej, odpowiedniości oraz uchwał i wniosków. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego

Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli Read More »

Harmonogram zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Rymanowie na rok 2023

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rymanowie stosownie do §37 ust. 6 Statutu Banku informuje, że zwołuje Zebrania Grup Członkowskich, które odbędą się wg poniższego harmonogramu  i porządku obrad. Harmonogram  Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego  w Rymanowie na  2023 rok Grupa Członkowska Data Zebrania     Godzina     Lokal   Zarząd   Nowy Żmigród 15.05.2023 16:00

Harmonogram zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Rymanowie na rok 2023 Read More »

Zmiany w „Taryfie opłat i prowizji  pobieranych  przez Bank Spółdzielczy w Rymanowie dla Klientów Indywidualnych”,  „Taryfie opłat i prowizji  pobieranych  przez Bank Spółdzielczy w Rymanowie dla Klientów Instytucjonalnych”, „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych,  oraz „ Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Szanowni Państwo Klienci Banku Spółdzielczego w Rymanowie Bank Spółdzielczy w Rymanowie informuje, że wprowadza zmiany w „Taryfie opłat i prowizji  pobieranych  przez Bank Spółdzielczy w Rymanowie dla Klientów Indywidualnych”,  „Taryfie opłat i prowizji  pobieranych  przez Bank Spółdzielczy w Rymanowie dla Klientów Instytucjonalnych”, „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych,  oraz „ Regulaminie otwierania

Zmiany w „Taryfie opłat i prowizji  pobieranych  przez Bank Spółdzielczy w Rymanowie dla Klientów Indywidualnych”,  „Taryfie opłat i prowizji  pobieranych  przez Bank Spółdzielczy w Rymanowie dla Klientów Instytucjonalnych”, „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych,  oraz „ Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych Read More »

Otwarcie nowej placówki Banku

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom Klientów ma przyjemność poinformować, iż od 3 października 2022, Oddział Banku zlokalizowany w Krośnie przy ul. Bohaterów Westerplatte 20 został przeniesiony do nowej lokalizacji w Krośnie przy ul. Wojska Polskiego 41 (budynek Kwadraciaka). Mamy nadzieję, iż ten nowoczesny format placówki pozwoli Państwu na szybką i komfortową obsługę w dogodnym miejscu.

Otwarcie nowej placówki Banku Read More »

INFORMACJA  O  WAKACJACH  KREDYTOWYCH

Już od 29 lipca br. w placówkach Banku będzie można złożyć wniosek o ustawowe wakacje kredytowe. W ramach ustawowych wakacji kredytowych mogą Państwo zawiesić spłatę 1 kredytu hipotecznego w PLN przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych Z zawieszenia spłaty kredytu skorzystasz, jeśli:      – umowa została zawarta przed 1.07.2022 r.      – okres kredytowania

INFORMACJA  O  WAKACJACH  KREDYTOWYCH Read More »