Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli

Zawiadomienie

                Zarząd Banku Spółdzielczego w Rymanowie zawiadamia o zwołaniu  Zebrania Przedstawicieli na dzień 14.06.2022r. godz. 10:00 w Restauracji „Wodnik” w  Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 65, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
  2. Wybór Prezydium, przyjęcie regulaminu i porządku obrad Continue reading
Czytaj więcej

Razem dla Ukrainy

Bank Spółdzielczy w Rymanowie dołącza do akcji pomocowej dla Ukrainy uruchomionej przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Wojna, która toczy się u naszych ukraińskich sąsiadów, wywołuje w nas chęć niesienia pomocy. Prawie każdy z nas zna kogoś z Ukrainy. Dlatego w tym Continue reading

Czytaj więcej