Zebranie Przedstawicieli

Zawiadomienie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rymanowie działając na podstawie § 34 Statutu ust.1 pkt. 6 zwołuje Zebranie Przedstawicieli na dzień 20.07.2020r. na godz. 10:00 w Restauracji „Wodnik” w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 65, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania Continue reading

Czytaj więcej

Zmiany w tabeli oprocentowania produktów bankowych

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Rymanowie, wprowadza zmiany w Tabeli oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Rymanowie. Zmiany są wynikiem ostatnich decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która w dniu 28 maja 2020 r. obniżyła stopę referencyjną NBP do poziomu 0,10% Continue reading

Czytaj więcej

Zebrania Grup Członkowskich 2020 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rymanowie zwołuje Zebrania Grup Członkowskich, według załączonego harmonogramu z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie obrad.

  1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  2. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.
  3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2019 r.
  4. Sprawozdanie  Rady Nadzorczej Continue reading
Czytaj więcej