Odroczenie spłat rat kredytu

W związku z epidemią koronawirusa SARSCoV-2 Bank Spółdzielczy w Rymanowie umożliwia swoim klientom odroczenie spłat rat kredytów na następujących warunkach:

a) na wniosek Kredytobiorcy i dotyczą odroczenia rat kapitałowych lub kapitałowo – odsetkowych na okres wskazany we Wniosku, jednak nie Continue reading

Czytaj więcej