Zmiany w Tabeli oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Rymanowie

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Rymanowie wprowadza zmiany w Tabeli oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Rymanowie. Zmiany są wynikiem ostatnich decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która obniżyła stopę referencyjną NBP do poziomu 0,50 % w skali roku oraz stopę redyskonta weksli do poziomu 0,55% w skali roku. Ponadto Bank Anglii obniżył stopę procentową do […]

Zmiany w Tabeli oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Rymanowie Read More »