Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli

Zawiadomienie                 Zarząd Banku Spółdzielczego w Rymanowie zawiadamia o zwołaniu  Zebrania Przedstawicieli na dzień 14.06.2022r. godz. 10:00 w Restauracji „Wodnik” w  Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 65, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Zebrania Przedstawicieli. Wybór Prezydium, przyjęcie regulaminu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli. Wybór komisji: mandatowo-skrutacyjnej  oraz uchwał i wniosków. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego […]

Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli Read More »