Zastrzeżenie karty

maj 2021

Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli

                    Zarząd Banku Spółdzielczego w Rymanowie zawiadamia o zwołaniu  Zebrania Przedstawicieli na dzień 10 czerwca 2021 r.  godz. 10:00 w Restauracji „Wodnik” w  Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 65, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Zebrania Przedstawicieli. Wybór Prezydium, przyjęcie regulaminu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli. Wybór komisji: mandatowo-skrutacyjnej, uchwał i wniosków oraz komisji ds. odpowiedniości. Stwierdzenie […]

Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli Read More »

Zebrania Grup Członkowskich

Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Rymanowie na 2021 rok                    Zarząd Banku Spółdzielczego w Rymanowie stosownie do § 37 ust. 6 Statutu Banku informuje, że zwołuje Zebrania Grup Członkowskich, które odbędą się wg poniższego harmonogramu  i porządku obrad. Harmonogram  Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego  w Rymanowie na  2021 rok   Grupa Członkowska  

Zebrania Grup Członkowskich Read More »