Zastrzeżenie karty

maj 2023

Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli

Zawiadomienie Zarząd Banku Spółdzielczego w Rymanowie zawiadamia o zwołaniu  Zebrania Przedstawicieli na dzień 14.06.2023r. godz. 10:00 w Restauracji „Wodnik” w  Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 65 z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Zebrania Przedstawicieli. Wybór Prezydium, przyjęcie regulaminu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli. Wybór komisji: mandatowo-skrutacyjnej, odpowiedniości oraz uchwał i wniosków. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego […]

Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli Read More »

Harmonogram zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Rymanowie na rok 2023

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rymanowie stosownie do §37 ust. 6 Statutu Banku informuje, że zwołuje Zebrania Grup Członkowskich, które odbędą się wg poniższego harmonogramu  i porządku obrad. Harmonogram  Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego  w Rymanowie na  2023 rok Grupa Członkowska Data Zebrania     Godzina     Lokal   Zarząd   Nowy Żmigród 15.05.2023 16:00

Harmonogram zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Rymanowie na rok 2023 Read More »